Aktuellt: Stadgar

Läs mer...

Kalkyl visar att Östra Spåret kan byggas för 2 miljarder

Läs mer...

Mission

Föreningen Östra Spåret verkar för en östlig dragning av Västkustbanan förbi Varberg. Detta är ett betydligt billigare alternativ än en tågtunnel under Varberg. En tågstation på Holmagärde väster om motorvägen är en bättre lösning för hela Varbergs kommun och innebär stora fördelar för den framtida utvecklingen av både boende och pendling. En tunnellösning med en station i den västra delen av Varberg förvärrar en redan besvärlig trafiksituation och kan innebära att många bilburna turister väljer bort Varberg. Speciellt under en 5 till 6 års lång byggtid så kan många butiker i centrum och i Gallerian komma att slås ut. Föreningen Östra Spåret är inte motståndare till tågtunnlar när det är den bästa lösningen, men menar, i gott sällskap av de flesta infrastruktursplanerare, att en dragning ovan jord bör väljas när det är möjligt.

Kontakt

Föreningen Östra Spårets styrelse 2019

Ordförande: Curth-Rune Johansson
Kassör: Göran Karlsson
Ledamot: Göran Alm
Ledamot: Manne Österberg

Styrelsemöten hålls vanligtvis den första onsdagen i månaden. Alla medlemmar är välkomna på besök!

Medlem

Det är viktigt att vi har ett tillräckligt stort antal medlemmar för att föreningen ska få tyngd bakom framtida yttrande. Vi erbjuder därför provmedlemskap under det första året utan kostnad. Skicka ett mail till ap.sadel@outlook.com för att anmäla dig. Meddela namn, adress och e-postadress så får du löpande information. Vill man sedan fortsätta som medlem i föreningen så betalar man in 200: -/person eller 250: -/hushåll till Bg 595-2122.

Man kan också lämna en valfri summa för att stödja föreningen.