Kostnad

Ny kalkyl visar att Östra Spåret kan byggas för 2 miljarder

Föreningen Östra Spårets har tillsammans med Trafikverket gjort en mer realistisk ”grov kostnadsberäkning” av ett dubbelspår utmed motorvägen än den, som presenterades i januari av Kommunen/Trafikverket.

Kommentarer till kalkylen:
Kostnadsuppskattningar för byggnadsverk är avstämda med Trafikverket. Svevia menar enligt en artikel i tidningen Ny Teknik att de bygger dubbelspårig järnväg på landsbygd för 40 miljoner per km. Trafikverket säger att det kostar dubbelt så mycket! Vi räknar därför med 80 milj per km i kalkylen. Vi har minskat kostnaden för personbangård och stationshus från 600 miljoner till 400 miljoner då de byggs ovan mark och inte under jord. Jämför station i Falkenberg! Då borde även 400 miljoner vara i överkant. Vi har räknat med 400 miljoner för godsbangård istället för 500 miljoner som Trafikverket menar att en godsbangård skulle kosta. Se kalkylen och kartor!

Total tunnel kostnad: 3,99 miljarder (2009 års prisnivå)

En miljard kostnadsökning mars 2016!

Trafikverket meddelade i februari 2016 en kostnadsökning på 1 miljard för tunnelprojektet på grund av högre säkerhets- och klimatanpassningskrav.

Tilläggsavtal februari 2017

Ett Tilläggsavtal slöts i februari 2017 mellan Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland på grund av kostnadsökningen.

Tilläggsavtalet innebar att:

  • Varbergs kommun betalar ytterligare 101 miljoner (totalt 391 miljoner)
  • Region Halland betalar ytterligare 73 miljoner (totalt 283 miljoner)

Allt i 2009 års prisnivå.

Vad vill DU att DINA skattepengar ska gå till?

Ingen kan garantera att man kan hålla sig inom budgeten 3,9 miljarder kronor, vem vet vad man stöter på för problem.

Frågan är vem som ska stå för kostnaden om budgeten överskrids?