Kartor

Östra spåret


Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 4

Blad 5

Förslag att ansluta industrispåret


Falkenberg

Falkenberg, som valt att lägga sin station i utkanten har gått om Varberg när det gäller populär sommarstad enl. ”Reseguiden.se” (se HN 28 maj 2014)! Hur är det möjligt? Varbergs politikers enda argument är ju att stationen måste ligga i centrum för att locka turister och pendlare?

Se hur Falkenberg har löst det med en station utanför centrum! Fungerar det i Falkenberg så kan det fungera i Varberg!


Landskrona

Titta på hur Landskrona har löst det. De har en tågstation utanför centrum och det går regelbunden busstrafik till och från centrum. Fungerar det i Landskrona så kan det fungera i Varberg!


Profilbild tunnel


Befolkningsstatistik


Vattennivå


Varbergstunneln


Trafik under byggtiden