Våra åsikter

Klimatfrågan och kommande trafiksituation i västra Varberg har blivet ett allt viktigare argument för vår del. Naturligtvis är pendlare och gods och ekonomi också ett stort diskussionsämne!

En tunnel för vem? Lyxprojekt?

Skall de flesta i kommunen ha nytta av tågen? Fullmäktigeledamöterna är valda för hela kommunen. Man har sagt att tunneln är nödvändig för utvecklingen av samhället och till nytta för de flesta av kommunens medborgare. Ett dubbelspår öster om Varberg skulle gynna alla kommunens pendlare, skapa mindre trafik i centrum och bli billigare för kommunen att utföra!

Föreningen Östra Spåret säger inte att det inte går att bygga en tunnel, vi vet att det går, eftersom att man gjort det på flera andra håll i hela världen. Det vi ifrågasätter är om Varberg är i behov av en tunnel. Är det verkligen den optimala lösningen?

Järnväg skall byggas med ett perspektiv på 100 år! Det kommer att bo fler människor i öster, norr och söder i framtiden. Kommer människor verkligen välja att ta tåget om man måste krångla sig ner till centrum? Tänk så mycket lättare det skulle vara för VÄLDIGT många att ta sig ut till Holmagärde där vi i Östra Spåret förespråkar att man ska placera den nya järnvägsstationen och ett stort resecentrum.

Trafikverkets tidningen ”Varbergstunneln” som gick ut till alla hushåll i Varberg under 2013 så skriver man "Staden växer mot havet", "När den gamla bangården flyttas norrut kan Varbergs stadskärna växa. Yta frigörs och det planeras bland annat för fler bostäder och en ny strandpromenad." Om man istället skulle flytta järnvägen till öster så skulle man få ännu mer yta!

Tidningen Varbergstunneln

Föreningen Östra Spårets förslag på dubbelspårets sträckning i ett östligt läge

”Det räcker med att titta på kartan så vet man var järnvägen skall ligga”, sa vår nestor stadsarkitekt Bertil Tuneryd (1915-2012)